bip logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"

Zapytanie ofertowe OKP.27.3.687.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania pn. „Modernizacja OKP Wieża Ciśnień w zakresie sprzętu oświetleniowego niezbędnego do prowadzenia edukacji kulturalnej”

Załączniki:

Początek strony