bip logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"

Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszuzaprasza do składania ofert na usługi.

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości budynków OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu (ul. Górnośląska 66a) oraz Akceleratora Kultury w Kaliszu (ul. Nowy Świat 2a).
  2. Rodzaj zamówienia: usługi
  3. Numer referencyjny: OKP.27. 393.2.2021

Załączniki:

Formularz oferty

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe - kompleksowe utrzymanie czystości

Początek strony