bip logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Strona podmiotowa BIP Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu została stworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
    • -  Użytkownik strony może wybrać zamieszczoną informację w menu przedmiotowym znajdującym się po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów. Po kliknięciu na odnośnik z nazwą działu, rozwija się lista artykułów, plików multimedialnych, załączników lub linków do stron.
    • - W górnej części strony znajduje się pole wyszukiwania gdzie wpisując frazę lub tekst znajdziemy artykuł pasujący do zapytania.
    • - Po kliknięciu na logotyp BIP w lewej górnej części użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną bip.gov.pl.
    • - Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek, który można pobrać w zakładce „Dane nieudostępnione”.

 

Początek strony