bip logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. „Wymiana węzła cieplnego wraz z niezbędnymi pracami remontowymi”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 - Warunki węzła cieplnego (PDF)

Załącznik nr 2 - formularz (PDF)

Załącznik nr 3 - Umowa (PDF)

Początek strony