Środki trwałe: 421178,60

Całość majątku stanowi własność Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"