W spawie skarg i wniosków dyrektor ośrodka przyjmuje w poniedziałki w godz. 08.00 - 09.00.

 

Tryb załatwiania lub rozstrzygania spraw - zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.