bip logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"

A- A A+

W postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości koty określonej  w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (30.000 euro) na „Położenie i wymianę nowej terakoty” Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu, uprzejmie informuje, iż Firma Remontowo – Budowlana Krzysztof Drużbiak (Wolica 200, 62-872 Godziesze), złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Początek strony